Trâm Anh đã khẳng định phong cách của mình như thế đó!

Trâm Anh trước khi biết đến Mihoo là một đứa “Rock Chic”, cho rằng mình là người sành điệu với xu hướng mà cá nhân nghĩ rằng nó sinh ra là dành cho mình. Gu ăn mặc của tớ đã được định hình và theo đuổi từ...

Read more ...

HOTLINE:01647.67.67.67